Mreža Kroj, mladinska mreža za karierni razvoj, je sestavljena iz 8 polnopravnih članic in pridruženih članic. Mreža vsako leto organizira karierni teden.

Sezam partnerjev:

 • 8 članic mreže Kroj: Zavod Nefiks, TiPovej, Mepi, Mladinska postaja Moste, Zavod BOB, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ​Mladi zmaji in Mreža MaMa
 • pridruženi partnerji pri posameznih aktivnostih: Urad za mladino MOL, Predsedniška palača – urad predsednika, Skupnost občin Slovenije + posamezne občine, osnovne in srednje šole, predstavniki gospodarstva.

Poročilo kariernega tedna 2020

Izzivi, ki smo jih letos skupaj z Mrežo Kroj prepoznali so:

 • da mladi mladinskih organizacij ne vidijo kot potencialnih mest za razvoj kariere,
 • da mladi ne razmišljajo o tem, kje se bodo nekoč zaposlovali,
 • prav tako pa je premalo zanimivih metod, ki bi področje mladim približale na način, ki bi bil zanimiv, zabaven in bi jih navdihoval.

Ciljna publika: 

Tako smo osnovali aktivnosti, ki so imele tri ključne ciljne publike: mlade, učitelje in splošno javnost.

Aktivnosti so bile sledeče:

V sodelovanju z Uradom za mladino MOL smo izpeljali posvet Inovativne metode kariernega dela na temo igrifikacija kariere, kamor so bile povabljene tudi druge organizacije iz sektorja, prav tako pa tudi pedagoški delavci. Na podlagi dokumenta “Priporočila: Sodelovanje med šolami in mladinskim sektorjem” o  sodelovanju med šolami in nami, ki je bil sprejet že v letu 2018, so bile predstavljene nekatere dobre prakse in izmenjane ideje za naprej.

​Opis predvidenih učinkov dogodka: ​

 • Organizacije, ki še niso bile vključene, so bile povabljene k vključitvi v Mrežo KROJ.
 • Prispevek k razvoju ​mladinskega ​sektorja v smer boljšega pristopanja na tem področju, povezovanja s srednjimi in osnovnimi šolami (čezsektorska povezovanja).
 • Prav tako pa smo predstavnici Urada za mladino MOL pokazali, kaj počnemo in kje pričakujemo več podpore od Urada​ – predvsem pri promociji med šolami na območju MOL​.

Posamezne organizacije smo nato na to temo izpeljale svoje aktivnosti:

Ter na ta način v proces vključile druge sektorje: Zavod za zaposlovanje, šole, druge organizacije sektorja in s tem višale prepoznavnost mladinskega sektorja kot akterja na področju karierne orientacije in razvoja mladih.

Na Zavodu Nefiks smo pripravili Nefiks karierni dan.

Osrednji dogodek Nefiks kariernega dne je pod geslom Prihodnost je je pred domačimi vrati potekal v Predsedniški palači. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je gostil župane mladim prijaznih občin, ki so skozi pogovor predstavili svoje občine, priložnosti, ki jih nudijo mladim ter podali sporočilo, da računajo na njihovo sodelovanje.

V pogovoru so sodelovali:

 • Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina,
 • David Klobasa, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah,
 • Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem,
 • Nina Bavčar Čargo, direktorica Inštituta za mladinsko politiko, izvajalca projekta Mladim prijazna občina.

Mladi, ki so se dogodka udeležili, so že sodelovali v predhodnem pogovoru s svojimi župani in že tam izoblikovali stališča, ki so jih potem predstavili v predsedniški palači.

Pred tem smo namreč po več kot 30 šolah po vsej Sloveniji organizirali posvete Prihodnost je lokalna, mladih in županov o tem, kaj se mora zgoditi, da se bodo mladi zaposlovali v svojem lokalnem okolju. Nefiks karierni dan je podprla Skupnost občin Slovenije, ki je pomagala motivirati župane, da so prisluhnili mladim.

Iz Osrednjeslovenske regije so sodelovale sledeče šole:

Proces je potekal tako, da so mladi z našo pomočjo osnovali vprašanja in izhodišča ter predloge za župane, vsak na svoji šoli, zato enotnega zapisa tega nimamo, saj so bili predlogi specifični in vezani na kraje – predvsem pa zelo različni. Nato smo mlade usposobili za moderatorje, saj so dogodek izvedli sami. Mladi so v diskusijah z župani izpostavili svoja pričakovanja, učinki procesa pa gredo v dve smeri:

 • Mladi razumejo, da so za lokalna okolja pomembni, da računajo na njih, to je bilo veliko odkritje za večino mladih.
 • Župani so dobili konkretne predloge, kaj bi bilo potrebno spremeniti v lokalnih okoljih, da bi mladi ostajali in delali doma.

Na tak način smo dosegli sledeče učinke:

 • Mladinske organizacije smo postavili v vlogo moderatorjev diskusije med mladimi in odločevalci.
 • Povezali smo se z občinami in šolami, ki se sedaj v večji meri obračajo na nas in na sektor, tudi tam, kjer tega prej ni bilo.
 • Glas mladih smo ponesli do predsednika države, še bolj pomembno pa, do njihovih županov.

​Ves čas trajanja projekta pa smo na družbenih omrežjih mreže KROJ izvajali podporno medijsko kampanjo.

Primer objave tukaj:

Objave na socialnih omrežjih:

Celotno poročilo osrednjega dogodka v Predsedniški palači je dostopno tukaj.

Celotno poročilo Nefiks kariernega dne je dostopno tukaj.