4. 7. 2019 smo imeli člani Mreže KROJ usposabljanje na teme Kompetenčni intervju, Vprašalnik težav pri kariernem odločanju in Vprašalnik stilov odločanja.

Tako je 12 udeležencev izvedelo, kako se izvaja kompetenčni intervju, vadili smo vprašanja, ki jih je potrebno zastavljati, da zares spoznamo posameznikove kompetence in njihove predstavitve ne »zamegli« njihova retorična spretnost.

Izvedeli smo, da moramo:
– Spraševati po preteklih izkušnjah in ne iskati hipotetičnih odgovorov, kaj bi nekdo naredil, če bi se zgodila določena situacija;
– Imeti dovolj časa in nerodne tišine, ki lahko nastane, ko kandidat išče ustrezen odgovor ne prekinjati s ponujenimi odgovori;
– Kandidatu ne ponujati odgovorov, na način »Najbrž bi ravnali na ta način«, ampak, svojo agendo skriti in počakati na njegov odgovor;
Iskati realnega kandidata in ne idealnega: predhodno si moramo narediti seznam 3 – 5 ključnih kompetenc, ki jih iščemo in preverjati te;
– Kandidatu ne postavljati vprašanj zaprtega tipa, saj bo tako najbolj verjetno iskal »pravilne« odgovore in ne bomo izvedeli tistega, kar zares želimo.

 

 

Od letošnjega leta pa imajo na Zavodu v sklopu VKO točke tudi novost, ki najbolj koristi srednješolcem, ki se odločajo za nadaljevanje izobraževanja. Izvedeli smo, da je najbolj konstruktiven slog odločanja samozavestni, saj le ta pomaga pri ustreznih kariernih odločitvah. Prav tako smo razčlenili, s katerimi težavami se posameznik, ki se odloča za nadaljevanje izobraževanja, lahko sooča in kako jih reševati.

Udeležencem se je usposabljanje zdelo praktično, koristno in primerno za mrežo KROJ. Zahvaljujemo se izvajalcem usposabljanja, Zavodu za zaposlovanje in mag. Juliji Pirnat, ki ga je s sodelavkami tudi izvedla.

Gradivo iz usposabljanja je dostopno na spodnji povezavi.