Raziskave s področja pozitivne psihologije dokazujejo, da pozitivno mišljenje spodbuja pozitivna čustva in sproščenost, kar omogočajo, da vidimo stvari bolj široko, fleksibilno in kreativno, zato lažje najdemo možnosti rešitve nekega problema. Pozitivna naravnanost je tako neposredno povezana z bolj konstruktivnim vedenjem, ki z večjo verjetnostjo vodi v uspešnost, večjo kvaliteto življenja, pa tudi izboljšan imunski sistem in boljše zdravje. Če temu dodamo še spremenjeno miselno naravnanost glede stresa, ga sprejmemo, kot nekaj dobrega, kot sestavni del življena in se ga ne izogibamo, nam lahko to pomaga bolje usmerjati in uporabljati osebno energijo, ter krepi in razvija našo psihološko čvrstost in odpornost.

Na delavnici, ki jo je izvedel Franci Čeč, smo udeleženci izvedeli, kaj je pozitivna psihologija in kako kot mladinski delavci upravljati z osebno energijo. Spoznali smo metode in strategije za krepitev življenjskih veščin in izboljšanje kakovosti življenja, ki ne bodo poskrbele samo za to, da bomo bolj srečni, zadovoljni in optimistični, ampak bomo tudi bolje opremljeni za soočanje z manj prijetnimi dogodki in občutki, ter za njihovo premagovanje.

Izvedeli pa smo tudi, kako naše aktivnosti vpisati v KATIS in se tako povezati s šolami. Predstavitev je izvedla Neda Kajfež Ambrožič iz Zavoda Mepi.