Vizija Mreže Kroj stremi k temu, da je v širši družbi prepoznana kot nacionalna mreža, ki zagotavlja inovativne pristope in metode ter standarde kakovosti pri zagotavljanju uspešnega kariernega razvoja posameznika v mladinskem prostoru.

Članice mreže so tako v želji po doseganju svoje vizije in izboljšanju kakovosti kariernega razvoja pripravile dokument Standardi kakovosti kariernega razvoja v mladinskem delu in smernice za izvajanje.

 

V dokumentu so predstavljena izhodišča za razvoj standardov kakovosti ter sami standardi:
Standard 1: Strokovna usposobljenost na področju vseživljenjske karierne orientacije
Standard 2: Zagotavljanje vpetosti v delovanje na področju vseživljenjske karierne orientacije
Standard 3: Interna definicija pojma kariernega razvoja v organizaciji
Standard 4: Dokazovanje statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju
Standard 5: Beleženje neformalno pridobljenega znanja
Standard 6: Medsebojna povezanost članic Mreže Kroj

Glavni namen standardov in smernic mreže je:
− vpeljava skupnega okvirja zagotavljanja kakovosti v vseh članicah mreže,
− pomoč pridruženim organizacijam (članicam) pri razvijanju in dopolnjevanju lastnih sistemov kakovosti na način, ki prispeva k njihovi boljši kakovosti in učinkovitosti,
− zagotavljanje, da uporabniki programov članic Mreže Kroj razvijajo ustrezne kompetence raziskovanja in načrtovanja lastne karierne poti.

 

Standardi kakovosti in smernice za izvajanje Mreže Kroj so namenjeni vsem institucijam in posameznikom, ki sodelujejo pri izvajanju programov in storitev kariernega razvoja Mreže Kroj po Sloveniji. To so:
odločevalci,
− pomembne lokalne in nacionalne institucije,
− ustanovne in pridružene članice Mreže Kroj,
− organizacije in posamezniki (praktiki), ki izvajajo programe kariernega razvoja.