Kam po končani srednji šoli? Kako se odločim, kateri poklic želim opravljati? Kako izgleda študij in katere kompetence so pomembne za opravljanje nekega poklica? Kje iščem zaposlitev? …

… in druga podobna vprašanja si pred vpisom na fakulteto ali izbiro nadaljnje karierne poti zastavljajo mladi. Pri sprejemanju odločitve o tem, kam nadaljevati svojo karierno pot, je pomembno, da mladim ponudimo čim več kakovostnih informacij iz prve roke – da vidijo in spoznajo poklice v živo in dobijo možnost, da se o tem pogovorijo tudi z ljudmi, ki določene poklice že opravljajo.

Ker je tudi ta korak – spoznavanja poklicev »v živo«- otežila karantena, smo se v MC Vič odločili, da karierne poti posameznikov mladim približamo v seriji spletnih dogodkov. Najprej smo z anketo spraševali, kateri so tisti poklici, ki jih mladi želijo spoznavati, in kakšna vprašanja jim želijo zastaviti. Ko smo dobili zadosti odgovorov, smo lahko začeli z načrtovanjem kariernih dni.

Zastavili so vprašanja: Komu priporočajo tak poklic? Kakšna je zaposljivost? Za katero področje se lahko specializiraš in kako izgleda njihov službeni dan? Kakšen je zaslužek? …

V mesecu februarju smo na podlagi odgovorov, pridobljenih v anketi, lahko organizirali štiri karierne dni, na katerih smo spoznali raznorazne karierne poti zaposlenih posameznikom, ki so z deljenjem svojih izkušenj mladim uspeli približati vsakdan poklica, ki ga opravljajo in kaj jih je do tja pripeljalo. Naši gostje so spregovorili o tem, kje so pridobivali neformalne kompetence in iskali zaposlitev, o tem kaj jih pri delu navdušuje in kaj si še želijo doseči.

Izvedli smo tri karierne dni, na katerih smo spoznali:

  • Socialno delo in psihologijo
  • Trženje in odnose z javnostmi
  • Medicino in veterino

Z gosti smo se strinjali, da so današnje karierne poti vse prej kot monotone – pripovedovali so nam o smereh, ki jih ponuja določen poklic in med katerimi so lahko izbirali, poleg tega pa so nam ponudil vpogled v to, zakaj so se sami odločili za to, po kateri sami stopajo zdaj. Med dogodki so bili udeleženci spodbujeni, da sprašujejo in tako dobijo njim relevantne informacije, ki jim pomagajo pri nadaljnjih odločitvah o študijski in karierni poti.

Karierne dneve smo v februarju uspešno speljali in od udeležencev prejeli pozitivne odzive. Ena od udeleženk se nam je zahvalila takole:

“Iz srca hvala! Delavnica mi je prinesla kar nekaj uporabnih informacij o izbiri študija v prihodnje. Tekom predstavitve je predstavnica /… / ponudila, da mi pošlje material, ki ga je potrebovala za opravljanje strokovnega izpita”

Karierne dni bomo v marcu organizirali še dva četrtka – 11. in 18. marca ob 16:30. Za več informacij spremljajte našo spletno stran ali pa nam sledite na družbenih omrežjih.

Če želiš, nam lahko tudi svoja zanimanja in vprašanja še vedno sporočiš v kratki anketi.

V Mladinskem centru Vič se lahko vedno oglasiš, pregledaš našo karierno informativno točko in se posvetuješ z nami.

Vesna Strlič
Koordinatorka dejavnosti v MC Vič