Posvet Mlade kariere je namenjen ustvarjanju povezav med deležniki na področju kariernega razvoja mladih. Na posvetu smo iskali priložnosti za konstruktivno sodelovanje, obenem pa vzpostavili konkretne povezave med šolami in mladinskimi organizacijami.

Posvet Mlade kariere je bil namenjen ustvarjanju povezav med deležniki na področju kariernega razvoja mladih. Rezultat posveta so Priporočila posveta Mlade kariere – Mreža KROJ.

Na podlagi posveta smo zbrali in organizirali priporočila za:
– mladinske delavce,
– organizacije mladinskega sektorja,
– mrežo KROJ,
– osnovne šole in srednje šole,
– ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Urad RS za mladino.