Mladi Zmaji razpisujejo 2 delovni mesti:

  1. področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas)
  2. področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja (določen čas 1 leta)

Prijave sprejemajo do do vključno 3. 3. 2022!

Za več informacij odklikaj na spletno stran Zmajev: https://www.mladizmaji.si/2022/02/24/razpisujemo-2-delovni-mesti-podrocni-svetovalec-ii-podrocje-psihosocialnega-svetovanja-mladinsko-delo/

Ali preveri razpis: https://www.mladizmaji.si/wp-content/uploads/2022/02/Ponovitev-razpisa-Psihosocialni-svetovalec-2-DM-1DC-in-1-NDC.pdf