Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj v okviru Kariernega tedna 2019 vabi na posvet Mlade kariere, ki bo 4. 2. 2019 ob 10.00 v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi 16 v Ljubljani.

Posvet, katerega namen je vzpostaviti trajne povezave med deležniki na področju kariernega razvoja mladih, je namenjen šolnikom in mladinskim organizacijam. Na posvetu bomo iskali priložnosti za konstruktivno sodelovanje, obenem pa vzpostavili konkretne povezave med šolami in mladinskimi organizacijami.

Mladinske organizacije smo neformalni prostor razvoja talentov mladih, ki s svojimi programi pogosto naslavljamo tudi šole, kjer skupaj iščemo kreativne pristope h karierni orientaciji mladih. Predhodne izkušnje kažejo, da na obeh straneh obstajata prostor in želja tako za bolj obsežno kot bolj poglobljeno sodelovanje, zato želimo na dogodku pripraviti konkretna priporočila za šole in za mladinske organizacije, ki nam bodo pomagala konstruktivno sodelovati v dobro mladih. Mladi bodo na dogodku imeli priložnost predstaviti svoje izkušnje in poglede ter na tak način osvetliti pozitivne učinke sodelovanja med sektorjema.
Dogodek bomo izvedli v obliki diskusijske kavarne (t.i. discussion caffe).

Po uvodnih pozdravnih nagovorih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo predstavniki:
– delodajalcev: Jožica Rejec, predsednica sveta Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, do konca leta 2017 predsednica uprave Domel Holdinga, 
– šolstva: Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje center,
– in mladinskega sektorja: Alenka Blazinšek Domenis z mladimi,

predstavili izhodišča za nadaljnjo razpravo.

Sledilo bo delo v manjših skupinah, kjer bomo prišli do zaključkov, ki bodo služili kot podlaga za oblikovanje priporočil. Le-ta bomo skupaj dokončno oblikovali v zadnjem delu programa. Dogodek bo trajal od 10.00 do 13.00, ko sledi pogostitev.


Prijave na dogodek zbiramo do 31. 01. 2019 oz. do zapolnitve mest. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali elektronskega naslova info@mreza-kroj.si (v primeru prijave preko elektronskega naslova nam sporočite svoje ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in organizacijo, ki jo zastopate).

Karierni teden v organizaciji Mreže KROJ bo potekal med 4. in 7. 2. 2019 in je namenjen podpori mladim pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve. Z dogodki in delavnicami bomo ustvarjali nove medsektorske povezave ter mlade spodbujali, da spoznajo različne priložnosti in skrojijo lastnim talentom primerne kariere.

Prijave na dogodek zbiramo TUKAJ.