Mreža KROJ med 28. 2. in 1. 3. 2024 organizira usposabljanje na temo kariernega mladinskega dela. Prijavijo se lahko mladinski delavci in mladi, ki delujejo v organizacijah članicah in pridruženih članicah mreže KROJ.  Zaželeno (ni pa obvezno) je, da se na usposabljanje prijavijo tisti, ki so že ali pa bodo še opravljali NPK mladinski delavec.

Po opravljenem usposabljanju bodo sodelujoči pridobili potrdilo o usposobljenosti za mladinskega kariernega delavca, po opravljeni kratki nalogi pa bodo sprejeti v novo ustanovljen bazen mladinskih kariernih delavcev. V njem bodo sodelujoči izmenjevali dobre prakse in izkušnje z mladinskim kariernim delom.

Izobraževanje bo potekalo od srede, 28. 2. od 10.00 do petka, 1. 3. 2024 do 18.00. Za udeležence_ke, ki jih pošljejo organizacije članice Mreže KROJ je usposabljanje brezplačno, poskrbeti morajo le za prevoz do lokacije izvajanja usposabljanja, ki je v Ankaranu (Hotel & Resort Adria Ankaran).
Udeleženci_ke, ki niso del Mreže KROJ si morajo sami kriti stroške prehrane in nočitev (približno 170€).
Izobraževanje je namenjeno mladinskim delavcem in mladim, ki bi radi spoznali osnove kariernega svetovanja, v svoje aktivnosti z mladimi pa vnašali karierne elemente.
Sodelujoči bodo povabljeni, da po opravljenem usposabljanju za en dan v delovna okolja pospremijo mlade na senčenje na delovnem mestu. Termin in vse ostale informacije boste dobili na usposabljanju, organizacije, ki bodo mlade pripravljene sprejeti pa bomo v sodelovanju z Uradom za mladino MOL poiskali organizatorji.
Od prijavljenih se pričakuje, da bodo na usposabljanju prisotni ves čas trajanja programa. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, vsaka organizacija članica Mreže KROJ pošlje 1 – 2 zaposlena / prostovoljca. V petek, 1. 3. pa so na usposabljanje vabljeni_e tudi vsi_e člani_ce bazena mladinskih kariernioh delavcev.
Okvirne vsebine:
1. DAN – sreda 28. februar
 • Osnove psihološkega svetovanja
 • Uvod v karierno orientacijo
 • Komunikacija v svetovalnem procesu in coaching v kariernem svetovanju
 • Vnos karierne orientacije v redno delo organizacije
2. DAN – četrtek, 29. februar
 • Inovativne metode kariernega svetovanja
 • Profesionalni razvoj kariernega svetovalca
 • Karierna orientacija v moji organizaciji
 • Mreža KROJ in sodelovanje mladinskih kariernih delavcev v bazenu MKS
3. DAN – petek, 1. marec
 • Predstavitev dela svetovalke za mlade na ZRSZ in trenutnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 • Deljenje dobrih praks (člani bazena mladinskih kariernih svetovalcev)
 • Evalvacija in zaključek
Aktivnost je podprta s strani Urada za mladino MOL in Urada RS za mladino.

 

 

PRIJAVNICA

Prijave zbiramo do 16. februarja 2024.