Strokovna skupina mreže KROJ je že postavila standarde kvalitete za izvajanje kariernih aktivnosti v mladinskih organizacijah – organizacije jih implementirajo. Ob enem pa bo narejena raziskava (anketa) o potrebah mladih in mladinskih organizacij na tem področju.

Na usposabljanju o raziskovanju v mladinskem delu na kariernem področju smo se poglobili v osnove raziskovanja, katera orodja in metodologije so primerne za raziskovanje v mladinskem delu ter naredili načrt raziskave, ki jo nameravamo izvesti v jesenskem času, glede na čas in finance, ki jih na Mreži KROJ imamo namenjene za to področje.

Delavnica je bila zastavljena tako, da smo imeli najprej nekaj teoretičnih uvodnih izhodišč, nato pa smo sledili fazam raziskovalnega načrta in ob tem načrtovali že zastavljeno raziskavo.