Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je prostovoljna, nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske vzgoje prispevati k polnemu biološkemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustvenemu, moralnemu in socialnemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.
Vizija ZSKSS 2030: ZSKSS je vzgojna organizacija, ki vsakemu članu omogoča osebno napredovanje znotraj skupnosti ter oblikuje zdravo okolje za pristno izkušnjo skavtstva čim večjemu številu otrok in mladih. Skavtinje in skavti krojimo družbo s služenjem in vključevanjem vanjo.

Skavtska vzgoja je proces, ki s skavtsko metodo na vseh področjih vsebine vzgajanja omogoča celostni razvoj posameznika v pristnega, samostojnega, odgovornega in zdravega človeka, kristjana in državljana. Iz vsebine vzgajanja črpamo vsebino za vzgojni program. Sestavlja jo 9 področij: temelji skavtstva, katoliška duhovnost, sovzgoja, osebnostna rast, veščine vodenja, okoljska vzgoja, vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo in vzgoja za mir. Skavtska metoda nam omogoča, da posredujemo vzgojni program skavtom. Sestavljena je iz 7ih elementov: obljuba in zakoni, delo v majhnih skupinah, učenje z delom, simbolna govorica, dejavnosti na prostem, vloga starejšega, osebno napredovanje. Vzgojni program je dejavnost, ki jo voditelj izvaja z otrokom/mladostnikom/udeležencem, je vzgojno načrtovana in podana v skladu s skavtsko vzgojo.

REFERENCE IN IZKUŠNJE

ZSKSS ima več kot 5600 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); vodi jih več kot 1000 mladinskih voditeljev, prostovoljcev. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode,ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, zdravega načina življenja, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedemo tudi približno 15 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov.
Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

KONTAKTNI PODATKI

POVEZAVE