Zavod Voluntariat ukvarjamo se z mednarodnim prostovoljnim delom. Nudimo podpore prostovoljcem pri izmenjavah. organiziramo projekte prostovoljskega dela. izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in njihovih mentorjev.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo Voluntariata je promocija idej miru, družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti skozi prostovoljno delo in prostovoljne projekte. Verjamemo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, medkulturno učenje ter vzgojo za mir in strpnost. Naša vizija je svet miru, socialne pravičnosti in trajnostnega razvoja, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo skupaj brez spodbujanja kakršnihkoli oblik nasilja ter z namenom reševanja konfliktov.

Temeljne vrednote Zavoda Voluntariat in SCI:
Prostovoljstvo v smislu samoiniciativnega delovanja, brez stremljenja za materialnimi plačili in za dobrobit civilne družbe, kot metoda in ugotovitev za družbene spremembe, vendar ne ob tekmovanju s plačano delovno silo, niti prispevanju k stavkanju.
Nenasilje kot načelo in metoda.
Čloekove pravice, spoštovanje posameznikov kot je navedeno v univerzalni deklaraciji človekovih pravic.
Solidarnost med ljudmi na vseh ravneh.
Spoštovanje naravnega okolja in ekosistema, katerega del smo in od katerega smo odvisni. Vključevanje in sprejemanje, biti odprt in vključujoč do vseh posameznikov, ki delijo cilje in namene gibanja, brez ozira na spol, raso, religijo, narodno pripadnost, družbeni položaj ali politične poglede in drugih možnih osnov za diskriminacijo.
Spodbujanje in opogumljanje in usposabljanje ljudi, da bi razumeli in delovali v smeri preoblikovanja družbenih, kulturnih in ekonomskih struktur, ki vplivajo na njihova življenja na vseh ravneh.
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi kot tudi z drugimi lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi akterji, da bi okrepili pozitivni potencial civilne družbe.

REFERENCE IN IZKUŠNJE

V Sloveniji Voluntariat kot veja mreže SCI širi mirovniške nazore, ideje o trajnostnem razvoju, povezovanju s tretjim svetom in medgeneracijskim sodelovanjem, skozi prostovoljno delo in druge projekte. Predvsem želimo spodbujati lokalne organizacije, da svoje aktivnosti medkulturno obarvajo in tako širijo našo filozofijo, zato jim pomagamo priskrbeti mednarodne prostovoljce, nudimo podporo in svetujemo pri organizaciji taborov ter pripravimo seminarje in izobraževanja.

Kaj delamo: – nudimo celovito podporo prostovoljcem: od kratkoročnih oblik prostovoljnega dela (mednarodni prostovoljni tabori, mladinske izmenjave in seminarji) do dolgoročnih (Evropska prostovoljska služba, dolgoročno prostovoljno delo v okviru SCI programov in programa GLEN),
– posebno skrb namenjamo tudi socialno depriviligiranim skupinam prostovoljcev, predvsem mladim s posebnimi potrebami, in sicer v okviru programov Sheltered placement in Youth and Unemployment Working Group – YUWG,
– organiziramo projekte prostovoljskega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, mirovništva, pomoči depriviligiranim družbenim skupinam, itd.,
– organiziramo izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in njihovih mentorjev z namenom širjenja ideje prostovoljskega dela,
– podpiramo posameznike in skupine pri prostovoljskem delu v lokalnih skupnostih,
– spremljamo in ocenjujemo projekte, ki jih podpiramo, tako v lokalnem kot tudi širšem kontekstu in skrbimo za objavo rezultatov,
– informiramo o možnostih prostovoljskega dela v Sloveniji in po svetu in
-se vključujemo v mednarodne akcije, ki promovirajo sodelovanje ljudi različnih narodnosti, kultur in političnih pogledov v prepričanju, da razumevanje med raznimi nacionalnimi skupinami lahko vodi k sožitju in mirnemu reševanju konfliktov med narodi.

KONTAKTNI PODATKI

POVEZAVE