TiPovej! zavod za ustvarjalno družbo je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve.

VIZIJA IN POSLANSTVO

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej, mladi pa so opolnomočeni in opogumljeni, da samozavestno premagujejo izzive in uspešno vodijo svojo karierno/življenjsko pot.

RELEVANTNE IZKUŠNJE IN REFERENCE

TiPovej! programi prispevajo k osebnostni rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini. Pri svojem delu sledimo zakonitostim neformalnega učenja, s poudarkom na razvijanju posameznikovih potencialov, naš način dela pa spodbuja tri ključne kompetence: ustvarjalno razmišljanje, podjetnost in pogum ter učenje učenja.

Smo ponudniki kariernega svetovanja (certifikat MUKS), nosimo licenco Business Model You LLC – Certifikat za praktike iz vsebin Business Model You®, od leta 2012 aktivno razvijamo aktivnosti na temo učenje učenja (L2L Learning to learn) ter smo nosilci platforme Ljubljana mesto učenja in ambasadorji orodja ze beleženje (neformalno pridobljenega) znanja – digitalne učne značke (Digital Open Badges).

KONTAKTNI PODATKI

info@tipovej.org
+386 41 772
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana