Zavod Nefiks je nevladna organizacija, ki deluje na področju mladinskega sektorja in širše.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju. 

Vizija razvoja Zavoda Nefiks gre v smer, da neformalno pridobljeno znanje pri zaposlovanju mladih postane enakovredno formalnemu, ki ga mladi dokazujejo z Nefiksom – vodilnim orodjem za beleženje neformalno pridobljenega znanja. 

Zavod mladim in mladinskim organizacijam nudi ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega učenja in učinkov mladinskega dela, z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Zavod mladim prav tako omogoča predstavitve njihovih izkušenj preko spletnih portalov in jim tako pomaga pri pridobitvi ustrezne zaposlitve.

Cilj zavoda je vključevanje, prepoznavanje in upoštevanje mladinskega, ter prostovoljnega dela med drugim tudi v sistemih formalnega izobraževanja, pri nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, pri sistemih štipendiranja in pri zaposlovanju. Zavod se zavzema za priznavanje takšnega dela in tam pridobljenega znanja kot oblike obveznih praks pri izobraževanju, kot dokazila o pridobljenih potrebnih izkušenj ali kot okoliščino, ki prinaša prednosti pri javnih razpisih ali pri zaposlovanju.

Za dosego svojega namena in ciljev zavod izvaja različne promocijske dejavnosti neformalno pridobljenega znanja in organizira različne izobraževalne dogodke, kot so tečaji, seminarji ali delavnice z namenom dviga kompetenc, razvoja zaposlitvene pismenosti in spodbujanja podjetništva pri mladih. Na področjih svojega dela se zavod ukvarja tudi z založniško dejavnostjo in izdajanjem medijev.

Za mlade Zavod tudi sam izvaja različne prostočasne dejavnosti in prireja različne kulturne prireditve, s čimer prispeva tudi h kulturnemu udejstvovanju mladih.

Zavod pripravlja tudi različne strokovne podlage za obstoj in vključitev že obstoječega sistema »Nefiks« v različne strukture delovanja družbe in v predpise ter nastopa v vlogi sogovornika z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi javnimi inštitucijami pri urejanju, beleženju in priznavanju neformalno pridobljenih znanj.

RELEVANTNE IZKUŠNJE IN REFERENCE

Poleg koordinacije mreže KROJ pa na Zavodu Nefiks izvajamo tudi številne druge aktivnosti s področja kariernega razvoja mladih:

– z  aplikacijo e- Nefiks mladim omogočamo, da na enem mestu sistematično zabeležijo vse svoje aktivnosti;

– z Nefiks kariernim dnem, ki smo ga do sedaj izvedli petkrat, v katerem sodeluje več kot 40 srednjih šol po vsej Sloveniji, pod častnim pokroviteljstvom predsednika države, Boruta Pahorja mlade spodbujamo h razmisleku o svoji karierni poti;

– v kariernih in zaposlitvenih klubih nudimo mladim oporo pri načrtovanju lastne karierne poti, izbiri študija in iskanju zaposlitve;

– usposabljamo mladinske karierne svetovalce in izvajalce delavnic;

– v letih 2018 in 2019 smo sodelovali z GZS pri pripravi Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva,

– pripravljamo delavnice za šole, mladinske organizacije in druge na temo kompetenc prihodnosti in zaposljivosti mladih;

– pri vsakem posamezniku, ki začne dejavno sodelovati na Zavodu Nefiks poskušamo spremljati osebni karierni napredek in mu omogočati razvoj na področjih, ki so v skladu z njegovo vseživljenjsko karierno orientacijo;

– v preteklosti smo vodili konzorcije (ESS projekti) in bili in smo še včlanjeni v različne nevladniške mreže: Minvos, etc …

– ves čas pripravljamo članke na temo kariernega razvoja na portalu www.nefiks.si;

– izvajamo projekt Kolegice;

– v partnerstvu z Antonovim domom vodimo Mladinski center na Viču,

– organiziramo aktivnosti za mlade iskalce zaposlitve v okviru projekta Nefiks karierne rešitve;

– izvajamo delavnice na temo priložnosti, ki jih EU ponuja mladim: Priložnost.eu;

– udejstvujemo se na mednarodnem področju;

– mladi sodelujejo kot Nefiks tutorji – prostovoljci, ki drugim mladim pomagajo beležiti v e-Nefiks.

KONTAKTNI PODATKI

nefiks@nefiks.si
040 698 915
Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana