Mladim dajemo priložnost, da skozi raznolike izkušnje in izzive uspešno soustvarjajo svojo in našo skupno prihodnost.
Program MEPI je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil. Vizija: leta 2025 bo v program MEPI vključenih vsaj 1.800 udeležencev iz VEČINE slovenskih regij, ki bodo skupaj z opolnomočenimi izvajalci gradili zavzeto, odprto in povezano skupnost ter prevzemali odgovornost za svoj razvoj in sooblikovanje sodobne družbe.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Mladim dajemo priložnost, da skozi raznolike izkušnje in izzive uspešno soustvarjajo svojo in našo skupno prihodnost.

Program MEPI je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil. Vizija: leta 2025 bo v program MEPI vključenih vsaj 1.800 udeležencev iz VEČINE slovenskih regij, ki bodo skupaj z opolnomočenimi izvajalci gradili zavzeto, odprto in povezano skupnost ter prevzemali odgovornost za svoj razvoj in sooblikovanje sodobne družbe.

RELAVANTNE IZKUŠNJE IN REFERENCE

Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli pa jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje ter določena posebna znanja, ki jih potrebujejo za dosego svojih ciljev. Merilo za pridobitev priznanja tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca, prilagojeno pa je glede na njegove individualne sposobnosti. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Temu pravimo načelo netekmovalnosti (z drugimi udeleženci) in je eno izmed desetih glavnih načel programa MEPI.

Vse ovire in izzivi, s katerimi se mladi soočijo v času aktivne udeležbe v programu, pripomorejo k pridobitvi novih veščin in prepoznavanju lastnih zmogljivosti. Posamezen udeleženec lahko na cilj pride le z odločnostjo in vztrajnostjo. Nagrada zanju – občutek osebne zmage in zadovoljstva ob doseganju ali celo preseganju zastavljenih ciljev in pričakovanj – pa udeležencu programa ostane za vse življenje.
Zaradi zgoraj opisanega sodelovanje v programu MEPI daje mladim možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. stoletju (komunikacija, sodelovanje, vodenje, odgovornost, reševanje problemov, kreativnost, kritično mišljenje, pravičnost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost idr.), in to ne zgolj pri delodajalcih, ki le-te pričakujejo, če ne že zahtevajo. Teh spretnosti ni enostavno poučevati, znotraj formalne izobrazbe se jih lahko pridobi le v manjši meri, na tržišču pa je zanje treba odšteti nemalo denarja.

Program MEPI predstavlja enkratno metodo dela z mladimi, ki se jo lahko uporablja oz. prakticira kjer koli se mladi zadržujejo, bivajo ali ustvarjajo: v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, centrih za socialno delo, podjetjih z mladim kadrom, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih idr.
Program je priznan na mednarodni ravni in dobiva prepoznavnost na nacionalni ravni, v tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

KONTAKTNI PODATKI

POVEZAVE

Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana 386 (0)1 810 74 59 386 (0)41 926 068 mepi@mepi.info