Na Socialni akademiji se zbira skupina ljudi vseh generacij, ki čutimo poklicanost, da po svojih močeh pomagamo spreminjati svet na bolje. Znotraj področja karierne orientacije povezujemo zaposlovanje mladih z mladinskim delom, karierno orientacijo z življenjskim poslanstvom in zaposljivost s pobudništvom. Mladi z udejstvovanjem in soustvarjanjem aktivnosti pridobivajo uporabna znanja, se povezujejo, odgovarjajo na družbene izzive in preko tega bogatijo svoj CV.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Posameznikom pomagamo, da pridobijo državljanske kompetence in se povezujejo v skupine.
Skupine krepimo, da razvijajo inovativne družbene pobude in odgovarjajo na potrebe družbe.
Gradimo družbo, temelječo na človekovem dostojanstvu.

Smo izobraževalni center, v okviru katerega lahko posamezniki pridobijo državljanske kompetence.
Smo inkubator, v katerem lahko skupine in organizacije pridobijo prostor, opremo, svetovanje, mentorstvo, finančna sredstva in koristne povezave.
Smo pa tudi možganski trust (think tank), ki s članki, publikacijami, zagovorništvom in sodelovanjem v strokovnih skupinah oblikuje družbo z več človekovega dostojanstva.

REFERENCE IN IZKUŠNJE

Najprepoznavnejši programi in aktivnosti Socialne akademije na mladinskem področju so:
– Inkubator 4.0: program spodbujanja mladih za pobudništvo in obenem pridobivanje kompetenc za karierno uspešnost;
– Ustvarjalni digitalni prostori: projekt razvijanja digitalnih prostorov kot prostorov gradnje skupnosti, vključevanja in participacije;
– 10 ključnih stvari: projekt promocije in pridobivanja mehkih veščin – www.10kljucnihstvari.si;
– usposabljanja in delavnice za življenjsko uspešnost;
– razvijanje državljanske pismenosti mladih: medijska pismenost, zagovorništvo, osnovni pojmi državljanske pismenosti, game design kot metoda;
– pedagogika spominjanja in sprave: krepitev državljanske pismenosti skozi izkustveno in medkulturno učenje o zgodovinskih dogodkih;
– Inkubator solidarnosti: krepitev družbenih pobud mladih in odraslih.

KONTAKTNI PODATKI

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Tržaška cesta 132 1000 Ljubljana 01 439 97 95 068 616 004 sabina@socialna-akademija.si