Na CPM že od leta 1992 vzdržujemo kakovostne programe in projekte, ki jih dopolnjujemo glede na izražene potrebe. Zaposleni se vseskozi izobražujemo in imamo redno supervizijo. Odlikujejo nas: pristnost, prožnost pri reševanju stisk in izkušnje.

POSLANSTVO IN VIZIJA

V društvu CPM podpiramo mlade na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih izkustvenih programov jim omogočamo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi. Naše dejavnosti so namenjene mladim in tistim, ki so z njimi povezani. Posebno pozornost namenjamo mladim, ki so se znašli v stiski. Nudimo jim celostno obravnavo. Izvajamo javni verificirani socialno varstveni program, smo humanitarna organizacija, imamo status NVO v javnem interesu na področju socialnega varstva ter status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Smo valilnica bodočih strokovnih delavk in delavcev. Naše dejavnosti so namenjene: – Mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje – Odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi mladimi – Odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenega treninga Projekti, ki jih izvajamo, so namenjeni podpori, krepitvi in razvoju mladih. Z njihovo pomočjo aktiviramo moči, talente, znanja in sposobnosti mladih ter jih podpiramo na poti odraščanja. Nudimo tudi podporno okolje za odrasle (starše, učitelje, prijatelje), ki vplivajo na kakovost življenj mladih.

Naše vrednote so: prevzemanje odgovornosti, kakovost, odprtost (odzivanje na potrebe, fleksibilnost), trajnostna naravnanost, rast in razvoj (inovativnost), varno okolje enakovrednost skupnost Načela našega dela so: nemoraliziranje aktivna participacija sodelovanje in dogovarjanje benevolentnost krepitev moči ustvarjalnost poslušanje brez vnaprejšnjih sodb usmerjenost v rešitve prevzemanje odgovornosti.

REFERENCE IN IZKUŠNJE

Delujemo v javnem interesu na področju socialnega varstva.
Imamo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.
2013 smo prejeli državno priznanje v mladinskem sektorju za Trening socialnih veščin.
2008 smo prejeli SiQ certifikat Sistem kakovosti za nevladne organizacije za področje učenja socialnih veščin.

KONTAKTNI PODATKI

POVEZAVE

CPM LJUBLJANA
Trg Prekomorskih brigad 1 (3. nadstropje)
1000 Ljubljana

01 438 22 10
031 323 573
lj-info@cpm-drustvo.si