Mreža KROJ je mladinska mreža za karierni razvoj, ki povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih. Ker želimo biti relevanten sogovornik odločevalcem, postavljati standarde kakovosti na področju karierne orientacije v madinskem sektorju, mladim omogočiti dostop do kvalitetnih informacij, mladinskim delavcem pa možnost usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije, smo v letu 2021 oblikovali usposabljanje za mladinske karierne svetovalce, ki smo ga v letošnjem letu izvedli že tretje leto zapored, vsakič zelo uspešno.

Udeleženci usposabljanj so pretežno zaposleni, prostovoljci, mladinski delavci in izobraževalci, ki delajo in/ali sodelujejo s članicami in pridruženimi članicami Mreže KROJ. Seveda pa prostor vedno odpiramo tudi zunanjim udeležencem, ki jih tema kariernega svetovanja in mladinskega dela zanima in zato želijo karierne vsebine vnašati v svoj vsakdan. Izkušeni mladinski delavci, ki opravijo usposabljanje se posledično lahko vključijo tudi v bazen mladinskih kariernih svetovalcev mreže KROJ, ki smo ga ustanovili leta 2023 in kot taki lahko:

 • Vodijo karierne delavnice Mreže KROJ.
 • Se redno srečujejo, izpopolnjujejo in izmenjujejo dobre prakse.
 • Se pridružijo Karierni klepetalnici Mreže KROJ.
 • Nudijo osebna mentoriranja mladim, ki se odločijo za sodelovanju v projektu Senčenja na delovnem mestu v okviru Mreže KROJ in ob sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. 

 

Kdo so mladinski karierni svetovalci?

Mladinski karierni svetovalci (krajše MKS) so mladinski delavci, ki v svoje redno delo vnašajo vsebine vseživljenjske karierne orientacije in mladim nudijo oporo pri načrtovanju lastne karierne poti. Mladinski karierni svetovalec ni karierni svetovalec, ki vodi poglobljena karierna svetovanja, ampak je nekakšen skrbnik in zagovornik vseživljenjske karierne orientacije v matični organizaciji in širše. Usposobljen je za aktivno prepoznavanje in vnašanje vsebin in konceptov karierne orientacije v vsakdanje delo mladinskih organizacij. Kot tak skrbi za:

 • evalvacijo programov in prepoznavanje kariernih vsebin,
 • beleženje znanja in kompetenc, ki jih mladi pridobivajo v njegovi organizaciji,
 • aktivno načrtovanje vnosa vseživljenjske karierne orientacije v svoje delo,
 • oblikovanje novih ali uporabo obstoječih orodij in dobrih praks ter opolnomočenje mladih za vodenje lastne kariere. 

 

Kdo vodi usposabljanje za mladinske karierne svetovalce?

Usposabljanje vodijo izobraževalke in mladinske delavke z več kot 10 leti izkušenj v mladinskem sektorju in pridobljenim certifikatom ZRSZ – MUKS (Modularno usposabljanje za karierne svetovalce). Med leti 2021 in 2023 so usposabljanje oblikovale in vodile:

 • univ. dipl. psihologinja Urška Česnik, Zavod TiPovej
 • univ. dipl. psihologinja Martina Mrakovčić, Zavod Nefiks
 • univ. dipl. teologinja Nives Felić, Zavod Nefiks

 

Vsebine usposabljanja

Glave teme usposabljanja so: 

 • Osnove psihološkega svetovanja
 • Uvod v karierno orientacijo
 • Komunikacija in coaching v kariernem svetovanju
 • Vnos karierne orientacije v redno delo organizacije
 • Inovativne metode kariernega svetovanja
 • Profesionalni razvoj mladinskega kariernega svetovalca

Usposabljanje je zastavljeno kot kombinacija teorije in praktičnih vaj, ki udeležence spodbujajo k refleksiji lastnih izkušenj in delovanja ter jih opolnomočijo za delo z mladimi. 

Usposabljanje je primerno tako za začetnike v mladinskem delu kot tudi mladinske delavce in izobraževalce z večletnimi izkušnjami, saj poleg osnov psihološkega svetovanje in karierne orientacije udeležencem omogoča poglabljanje obstoječih izkušenj, delo na lastnih primerih, mentorstvo in skupinske poglobljene debate. Prav tako usposabljanje vedno dopušča možnost sooblikovanja programa in odpiranje aktualnih tem, izzivov s katerimi se udeleženci soočajo in katere vodje izobraževanja smiselno umeščajo v program, predvsem z metodo “svetovne kavarne”, ob katerih lahko udeleženci za kratek čas tudi prevzamejo vlogo izobraževalcev in s preostalimi udeleženci delijo zanimive primere, metode, informacije. 

Primer urnika usposabljanja (iz izobraževanja v letu 2023):

 1. DAN
ČASOVNICA KAJ
10.00 -10.30 DOBRODOŠLICA
10.30 – 12.00 Osnove psihološkega svetovanja
12.00 – 12.15 KRATKA PAVZA
12.15 – 13.30 Uvod v karierno orientacijo
13.30  KOSILO
15.00 – 16.30 Komunikacija v svetovalnem procesu in coaching v kariernem svetovanju
16.30 – 17.00 KRATKA PAVZA
17.00 – 18.30 Vnos karierne orientacije v redno delo organizacije
19.00 VEČERJA
 1. DAN
ČASOVNICA KAJ
9.00 – 9.30 Ogrevanje
9.30 – 11.00 Inovativne metode kariernega svetovanja
11.00-11.15 KRATKA PAVZA
11.15-13.00 Profesionalni razvoj kariernega svetovalca
13.00 – 13.30  Čas za refleksijo, vprašanja, želje
13.30 KOSILO
15.30 – 16.00 Ogrevanje
16.00 – 17.30 Mreža KROJ in sodelovanje mladinskih kariernih delavcev z MOL ter predstavitev ideje bazena trenerjev
17.30 – 17.45 KRATKA PAVZA
17.45 -19.00 Strateško načrtovanje: KO v moji organizaciji
19.00 VEČERJA
 1. DAN
9.00 – 10.30 Osnove moderiranja manjših skupin
10.30 – 10.45 ODMOR
10.45 – 12.30 Testiranje karierne igre Mreže KROJ
12.30 – 13.30 Evalvacija in “kako naprej” – dogovori
13.30  KOSILO + ODHOD

 

Vnos kariere orientacije v redno delo mladinskih organizacij

Učenje poteka na vsakem koraku in se nikoli ne konča. Enako je z vseživljenjsko karierno orientacijo. Le-ta zajema aktivnosti, ki nam omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju izobraževanja, usposabljanja, izbire poklica in zaposlovanja ter nam na splošno pomagajo uspešno voditi svojo življenjsko pot ter se ustrezno prilagoditi na vse izzive in spremembe, s katerimi se srečujemo na svoji poti (ZUTD-C, 18. člen).

Vam zveni znano? Prav to počnejo tudi mladinske organizacije preko svojih raznovrstnih programov, projektov in mentoriranja mladih. Na Mreži KROJ tako verjamemo, da večina mladinskih organizacij karierno orientacijo že tako izvaja, morda je zgolj ne poimenuje tako ali se tega (še) ne zaveda. 

Med usposabljanjem jih zato usposobimo in vodimo, da:

 • naredijo smiselno analizo potreb svojih uporabnikov (raziščejo katere karierne vsebine že izvajajo in kako – sistematično, spontano, zanje skrbi ena oseba v organizaciji ali vsi),
 • ozavestijo in smiselno načrtujejo redne karierne aktivnosti (jih ne zgolj dodajajo kot dodatne aktivnosti),
 • osmislijo nova znanja in veščine ter uporabnost le teh za lastno organizacijo (razmislijo kako lahko nove metode in tehnike uporabijo v vsakodnevni praksi),
 • implementirane karierne aktivnosti spremljajo, beležijo in nadgrajujejo (določijo tudi skrbnika iniciative in njegove partnerje in/ali namestnike),
 • izdelajo konkreten akcijski načrt vnosa kariernih vsebin v redno delo (ter predvidijo morebitne ovire in tudi že možne rešitve zanje),
 • svoje mlade vključijo v program “Senčenje na delovnem mestu Mreže KROJ”.

Kako naprej

Mreža KROJ stopa v prostor, kjer je še veliko prostora za izvajanje kreativnih kariernih aktivnosti, ki niso nujno vezane na takojšnje poklicne odločitve. V mladinski prostor želi vnašati razmisleke o tem, v čem so mladi dobri in kako se lahko to, kar že znajo, to kar počno skozi mladinske aktivnosti kasneje prenaša v njihove kariere. Odpirati želi prostor za sproščen dialog o priložnostih, ki se mladim odpirajo in preprečevati stiske ob odločanju za izbiro izobraževanja. S tem namenom želimo usposobiti čim več mladinskih kariernih svetovalcev, ki se mladim znajo približati v njihovih svetovih in na sproščen način vanj vnašati razmisleke o poklicno karierni prihodnosti. Vzpostaviti želimo tudi bazen mladinskih kariernih svetovalcev, skozi katerega bodo svoje kompetence bogatili z izmenjavo dobrih praks.