Bazen mladinskih kariernih delavcev deluje v okviru Mreže KROJ, vanj pa so vključeni izvajalci kariernih aktivnosti v organizacijah članicah. To so aktivni mladinski karierni svetovalci, izvajalci kariernih delavnic in mladinski delavci, ki v svoje mladinske organizacije vnašajo karierne aktivnosti.
 
Namen bazena je vzpostaviti skupnost, kjer se deli znanje s področja mladinskega kariernega dela in se delijo dobre prakse, v prihodnosti pa se bodo na bazen izvajalcev aktivnosti lahko obračale tudi druge organizacije, ki bi te storitve potrebovale.
V bazenu so izkušeni mladinski karierni delavci, kriteriji za vstop v bazen pa so sledeči: 

Oseba, ki želi biti v bazenu, mora izpolnjevati osnovni kriterij:

  • Ima opravljeno usposabljanje za karierno svetovanje pri Zavodu za zaposlovanje, usposabljanje Mreže KROJ za Mladinske karierne svetovalce oziroma drugo vsebinsko in kvantitativno primerljivo izobraževanje v obsegu najmanj 20 ur.

in vsaj še enega od naštetih kriterijev:

  • Ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju kariernega razvoja ali aktivno vlogo na projektu kariernega razvoja v obsegu najmanj 100 ur.

  • Je individualno karierno svetovala vsaj 30 mladim.

  • Je izvedla vsaj 50 ur aktivnosti na teme kariernega razvoja − npr. delavnice, predavanja, usposabljanja …

  • Ima druge dosežke na področju kariernega razvoja − objava strokovnih člankov, priprava diplomskega, magistrskega dela ipd.

 
Mladinsko karierno delo je posebna oblika kariernega dela z mladimi, ki ne temelji zgolj na svetovanju, pač pa v običajne aktivnosti organizacij vnaša karierni vidik. Tako mladi udeleženci o svoji prihodnosti ne razmišljajo le s svetovalcem ali pa na kariernih delavnicah, pač pa mimogrede, ko so udeleženi v drugih mladinskih aktivnostih, skozi katere preizkušajo, kaj jim ustreza in na katerih področjih lahko in radi razvijajo svoje kompetence.
Mreža KROJ pa je odprta za sodelovanje z novimi članicami, vse zainteresirane organizacije vabimo, da svoj interes za članstvo izrazijo na info@mreza-kroj.si.