V četrtek, 18. januarja 2024 se je 13 ključnih deležnic mladinskega sektorja udeležilo Mimoza srečanja, ki je obljubljalo obogatitveno izkušnjo s prednostmi, kot so priložnosti za mreženje, izmenjava idej, sodelovanje pri projektih, strokovni razvoj, navdih, dostop do virov in še mnogo drugega na področju dela z mladimi in neformalnega učenja. Je čas za sproščeno srečanje uspešnih žensk znotraj izobraževalnega sektorja, kjer raznolike misli združijo moči in iz nemogočega ustvarijo oprijemljive dosežke s skupnimi prizadevanji.

Potek dogodka: 

  • registracija in uvod 
  • kratka predstavitev in mreženje
  • reševanje playliste Ljubljana mesto učenja 101
  • prigrizki in neformalno druženje
  • predstavitev strategije Ljubljana mesto učenja za leto 2024
  • predstavitev nove funkcije na platformi – standard kakovosti za digitalne učne značke
  • debata
  • evalvacija in zaključek – Kaj potrebujem, da pridem naslednjič spet? in Kaj lahko ponudim naši skupnosti sam_a?

 

Poročilo o dogodku: 13 ključnih deležnic (2 predstavnici mestne mladinske politike, 4 predstavice mladinskega sektorja, 2 predstavnici formalnega izobraževalnega sektorja (sekundarni in terciarni nivo), trenerska na področju digitalizacije mladinskega dela in 2 predstavnici javnih zavodov) so se srečale z namenom debatiranja o pomenu prepleta formalnega in neformalnega izobraževalnega sektorja, medsektorskega povezovanja in sodelovanja. Zavod TiPovej je predstavil tudi novosti in vizijo iniciative Ljubljana mesto učenja za leto 2024 in 2025, med drugim usmerjenost v širjenje prepoznavnosti digitalnih učnih značk kot orodja za beleženje neformalnega učenja in vzpostavljanju standarda kakovost za učne značke – tako na nacionalnem kot Evropskem nivoju.  

 

Dogovorile smo se, da se bomo v letu 2024 srečale 3x, naslednje srečanje bo na vrsti maja 2024. Če kogarkoli zanima udeležba, naj se javi na urska@tipovej.org.