Zavod Bob je nevladna organizacija,, ki deluje na področju mladinskega dela. Zagotavlja okolje najvišje stopnje aktivne participacije – odločevalski proces je pravično porazdeljen med vse deležnike, zagotovljeno je medvrstniško učenje, ki omogoča platformo za odkrivanje in realizacijo lastnih virov moči. Zavod Bob je usmerjen v delovanje »od spodaj navzgor«, ki predstavlja sodelovanje vseh deležnikov na vseh ravneh delovanja (sooblikovanje strategij, izbira prednostnih nalog, definiranje temeljnih ciljev in drugo), ki so potrebne za dosego skupnih ciljev.

Sodelavci Zavoda Bob spoštujemo konsenz kot edino obliko sprejemanja odločitev. Zavod Bob je usmerjen v oblikovanje zelenih delovnih mest, ki prispevajo k ohranjanju in obnovi kakovosti okolja. Praviloma sodeluje z organizacijami, ki delujejo družbeno odgovorno in se aktivno vključujejo v iskanje rešitev na lokalni in nacionalni ravni ter širše. Spodbuja delovanje na osnovi »kritičnega razmisleka« in posameznika usmerja v »aktivno reševanje lastne problematike« pri čemer mu nudi vso podporo. Zavod Bob ne oblikuje mnenj ali posreduje zaključkov o deležniku brez njega.